วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ชาดก

ชาดกเป็นเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก่อนที่เสวยชาติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น